Privacyverklaring

Print Friendly, PDF & Email

Privacyverklaring

The Road Back Europe/ De Weg Terug verzamelt alleen gegevens die je rechtstreeks aan ons verstrekt wanneer je via onze website www.dewegterug.nl het gratis boek aanvraagt/of jezelf registreert voor de Nieuwsbrief. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:
ten behoeve van de Nieuwsbrief: naam en email
ten behoeve van de gratis boek: naam en/of email

Je kunt je gegevens bij ons opvragen, laten wijzigen als ze niet correct zijn, aanvullen of laten verwijderen.

Gegevens ten behoeve van de Nieuwsbrief kunnen altijd worden verwijderd. Je kunt je in elke Nieuwsbrief meteen uitschrijven via de link onderaan de Nieuwsbrief. Of door contact met ons op te nemen nemen via ons emailadres: info@trbprodukten.nl. De uiterlijke termijn waarop wij dat doen nadat we daartoe een verzoek van je hebben ontvangen is een week.

www.dewegterug.nl maakt gebruik van de diensten van de volgende bedrijven:

voor website en webshop ( Newspectives)
voor de Nieuwsbrief (MailChimp)

Volgens de informatie die deze organisaties in hun privacy verklaringen geven, worden klant- en betalingsgegevens door heb behandeld conform de eisen die Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

The Road Back/De Weg Terug geeft noch verkoopt je persoons- en contactgegevens aan derden, behalve bij de onder punt 4 genoemde bedrijven voor de daar omschreven reden.

Je gegevens ten behoeve van de Nieuwsbrief zijn bij ons opgeslagen tot nadere opzegging door jouzelf of tot het stopzetten van activiteiten door The Road Back.

Als je een klacht hebt over de behandeling door ons van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen via email info@trbprodukten.nl. Indien de klacht niet naar je zin wordt behandeld staat het je uiteraard vrij om een klacht te deponeren bij de Autoriteit voor Persoonsgegevens.