Door medicatie veroorzaakte gewichtstoename

Gewichtstoename en psychoactieve medicatie Door medicatie veroorzaakte gewichtstoename komt, in het bijzonder bij anti­depressiva en anti-psychotica, veel voor. Naar schatting 25% van alle mensen die antidepressiva nemen, krijgt op enig moment tijdens de behandeling te maken met gewichtstoename. We hebben geen verifieerbare statistieken ten aanzien van anti-psychotica kunnen vinden, maar gezien het grote aantal gevallen van diabetes en andere factoren die over het algemeen optreden bij langdurig gebruik van anti-psychotica, zullen de aantallen voor gewichtstoename bij het nemen van anti-psychotica net zo hoog of hoger zijn. Er spelen een aantal factoren een rol bij gewichtstoename en als deze factoren worden aangepakt, kan het afvallen beginnen. Antidepressiva creëren een overgevoeligheid voor insuline. Insuline wordt niet in de cellen toegelaten of in sommige gevallen wordt het insulinegehalte in de cellen te hoog. Beide scenario’s zijn verre van optimaal en de talloze gevolgen ervan zijn schadelijk voor het lichaam – gewichtstoename is slechts een van die gevolgen. Anti-psychotica veranderen de snelheid waarmee hormonen in het lichaam worden geproduceerd en worden opgenomen. Zowel antidepressiva als anti-psychotica activeren het JNK gen en deze activatie is een directe oorzaak van gewichtstoename en andere negatieve reacties gerelateerd aan deze soorten medicatie. Het JNK gen heeft onder andere als doel in het menselijk lichaam om te helpen in het gevecht tegen kanker en andere echte condities. Maar als het gen overactief raakt zal het ook cellen vernietigen en eiwitten veranderen, waarvan het niet de bedoeling is dat ze vernietigd of veranderd worden. De theorie achter het voedingspatroon dat hier wordt aangeraden is om de onbedoelde JNK activatie terug te draaien, de hormonen, adrenaline en cortisol in balans...